Tarieven

Vergoede en niet-vergoede zorg:

Psychotherapie valt onder het basispakket van de zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Een voorwaarde voor behandeling is een verwijzing van uw huisarts. Let op: dit moet recent zijn (< 3 maanden ), en er moet bij de verwijzer het vermoeden zijn van een DSM V stoornis.

Relatietherapie valt niet onder het basispakket.

Niet alle zorgverzekeraars zijn bereid om een eetstoornisbehandeling binnen een  vrijgevestigde praktijk te vergoeden. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar.

Het tarief voor niet verzekerde zorg bedraagt € 100,- per 45 minuten behandeltijd.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij het te laat afmelden of niet verschijnen wordt EUR 50 in rekening gebracht.