Schematherapie

De therapie heeft als doel oude disfunctionele ‘schema’s’ (patronen) te onderkennen en te doorbreken. Deze schema’s kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en zij beïnvloeden ons gedrag en gedachten tot op heden, vaak in negatieve zin.