EMDR

Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze wordt ingezet bij de behandeling van mensen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt, zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Het is in Nederland een zeer goed onderzochte therapievorm en het wordt steeds vaker toegepast voor andere klachten. Voor meer informatie kijk op de site van EMDR in Nederland: www.emdr.nl.