Mindfulness

Indien geïndiceerd maken we gebruik van Mindfulness en ontspanningsoefeningen. De ervaring leert dat dit bijdraagt aan het accepteren van situaties die niet veranderd kunnen worden. Mindfulness kan dienen als terugvalpreventie bij depressie en angstklachten alsmede het leren omgaan met lichamelijke klachten.