Werkwijze

Kennismaking:

Voordat de therapie begint, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Samen zetten we de problemen op een rij en bespreken we uw verwachtingen van de therapie. Uit onderzoek blijkt dat een zekere ‘klik’ met de therapeut een essentiële voorwaarde is voor een succesvolle behandeling.

Intake:

Als we beslissen dat ik als behandelaar iets voor u zou kunnen betekenen, volgt een formelere intake procedure (1 à 2 sessies ) waarbij we samen dieper op de ontstaansgeschiedenis van uw klachten ingaan en de impact hiervan. Ik maak gebruik van enkele vragenlijsten om mijn therapieaanbod op uw hulpvraag te verfijnen.

Behandelplan:

Na de intake, bepalen we samen een behandelplan. De therapievorm en het aantal gesprekken hangt af van de aard en omvang van uw problemen. In principe wordt er gewerkt volgens de Trimbos Instituut richtlijnen. Laatstgenoemde doet onderzoek naar geestelijke gezondheid en adviseert per klachtenbeeld de meest effectieve behandeling.

Therapievormen:

Evaluatie:

We evalueren regelmatig samen tijdens de therapie of we op de goede weg zijn. Uit onderzoek blijkt dat een goede band tussen therapeut en cliënte de meest betrouwbare voorspeller is van een succesvolle behandeling. Ik hecht hier zelf veel belang aan.

Duur van gesprekken:

Een gesprek duurt 45 minuten per zitting.
Gesprekken vinden in het begin éénmaal per week plaats. Later in de therapie en in de afbouwfase, wat minder frequent.