Affect Fobie Therapie (AFT)

AFT is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties.  U kunt bv bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als u verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit  ‘afweer’. In de therapie zult u leren uw afweergedrag te herkennen en los te laten met als doel u vrijer te voelen en betere keuzes te maken.