Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT Is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die zowel op het heden als op de toekomst is gericht. We zullen o.a. onderzoeken hoe niet- helpende gedachten,  denkpatroon en gewoonten uw klachten in standhouden en we zullen proberen een positievere opbouwende denkwijze voor u te ontwikkelen.